Skip to content

Privacy Policy

Patrick Adam is gevestigd aan de Daltonstraat 17, 3846 BX te Harderwijk en staat ingeschreven onder KvK nummer 61418994.

Je privacy is voor mij van groot belang en respecteer deze ook. Ik verzamel, verwerk en bewaar alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik op de website patrickadam.nl allemaal doe met de informatie die ik over jou te weten kom.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn dienst(en) en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt hebt via bijvoorbeeld mijn website, e-mail, telefoon, social media en/of de app.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens die je browser meestuurt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige,neem dan contact met mij op via [email protected].

Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst(en)
 • Om je te kunnen contacten (e-mail, telefoon, de app) indien dit nodig is voor mijn dienstverlening
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingwet.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Patrick Adam bewaart persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. Patrick Adam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik maak geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik werk uitsluitend met derden die persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging van persoonsgegevens
De bescherming van jouw persoonsgegevens neem ik uiterst serieus. Er zijn passende maatregelen genomen, die periodiek worden gecontroleerd en geüpdatet, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Cookies
Ik maak beperkt gebruik van cookies op mijn website. Er zijn 4 soorten cookies. Ik maak er van maar 2 gebruik. De functionele cookies zijn puur voor de technische werking van de website en de statistiek cookies zijn er om gegevens te verzamelen om mijn website te optimaliseren. Deze statistiek cookies worden geanonimiseerd door Google Analytics.

Beveiliging
De beveiliging van jouw persoonsgegevens neem ik uiterst serieus en neem ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Gegevens inzage, correctie of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht. Ik ontvang graag per e-mail verzoeken wanneer je jouw recht op inzage, correctie of vergetelheid wilt uitoefenen via [email protected]. Voor de beveiliging van jouw gegevens kan ik vragen om je te legitimeren. Ik behandel je aanvraag spoedig, maar uiterlijk binnen vier weken.

Wijzigingen in Privacy Policy
Het is mij toegestaan om in de nabije toekomst deze Privacy Policy uit te breiden of te wijzigingen. Ik raad je daarom ook aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Ik zal zorgen voor een spoedige verwerking, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018